Photograph: Novoslobodskaya - Novoslobodskaya Metro station on the Koltsevaya Line in Moscow Russia.