Photograph: Novoslobodskaya - Novoslobodskaya Metro station on the Koltsevaya Line in Moscow Russia.

Novoslobodskaya Metro station on the Koltsevaya Line in Moscow Russia.

Location

Moscow, Russia

Licensing

To license this photo, please email licensing@thefella.com