Photograph: Mayakovskaya - Mayakovskaya, an art-deco / futurism station on the Zamoskvoretskaya Line of the Moscow Metro.

Mayakovskaya, an art-deco / futurism station on the Zamoskvoretskaya Line of the Moscow Metro.

Location

Moscow, Russia

Licensing

To license this photo, please email licensing@thefella.com